Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

Category Archives: Sekcja Węgla Kamiennego

Spotkanie z członkami Parlamentu Europejskiego

W dniu 25 marca 2023 roku odbyło sie spotkanie z grupą europosłanek i europosłów Parlamentu Europejskiego. Inicjatywa tego spotkania wyszła od liderów śląsko-dąbrowskiej ?Solidarności?, Związku Zawodowego Górników w Polsce i Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”. Celem spotkania związkowców, przedstawicieli pracodawców (PGG, JSW) i członków Parlamentu Europejskiego było omówienie oraz przyjęcie planu wspólnych działań mających na celu…

Read more

Spotkanie z Prof. Jerzym Buzkiem w sprawie rozporządzenia metanowego

Członkowie Sekcji Węgla Kamiennego w siedzibie Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” spotkali się w dniu 24 marca 2023 r. z Panem europosłem Prof. Jerzym Buzkiem w celu przedyskutowania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/942. W czasie spotkania przedstawiciel polskiej nauki – Pan Tomasz…

Read more

Spotkanie z Frans Timmermans na Śląsku

Związki zawodowe z polskich regionów węglowych spotkały się z Panem Frans Timmermans ? Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej na Śląsku na spotkaniu ?Dialog ze związkami zawodowymi na temat sprawiedliwej transformacji?. Spotkanie otworzył gospodarz spotkania ? Pan Jakub Chełstowski ? Marszałek Województwa Śląskiego i Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Stronę związkową reprezentowało kierownictwo i przedstawiciele polskich…

Read more