Posiedzenie Zespołu pr…

Program – Fundusze Europe…

Zespół Regionalny dla …

Bogusław Studencki - Wice…

Terytorialne Plany Spr…

Bogusław Studencki - Wice…

Czy transformacja mias…

Marek Gacka - Wiceprzewod…

Transformacja energety…

Sektor górnictwa to nie t…

Czy transformacja może…

O sprawiedliwej transform…

Europejskie Dni Przemy…

W czasie europejskich Dni…

RDS o uchyleniu przepi…

Dnia 16 lutego br. odbyło…

«
»
Facebook

Category Archives: Z życia Forum

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Program – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki był tematem posiedzenia Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które  odbyło się w dniu 11 marca lutego 2021 r.  Ze strony rządowej był obecny Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa MRPiT,…

Read more

RDS o uchyleniu przepisów ustawy o wygaszaniu emerytur pomostowych

Dnia 16 lutego br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. Głównym przedmiotem posiedzenie była dyskusja dotycząca uchylenia przepisów ustawy o wygaszaniu emerytur pomostowych. FZZ reprezentował Pan Waldemar Lutkowski. P. Izabela Tomczyk (Dyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS) przedstawiła wnioski z informacji ZUS przesłanej  członkom Zespołu – o ubezpieczonych wykonujących…

Read more

Wydzielenie aktywów węglowych – na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej

10 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, któremu przewodniczył Pan Krzysztof Kisielewski, Współprzewodniczący Zespołu (FZZ). Stronę rządową reprezentowali: Pan Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Pan Robert Tomanek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii; Pan Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz przedstawiciele Ministerstwa…

Read more