Wyrazy solidarności z …

Porozumienie Związków Zaw…

Wyrazy solidarności z …

Porozumienie Związków Zaw…

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych Świąt…

Pomoc medyczna dla Ukr…

Informujemy naszych sympa…

Spotykanie dotyczące F…

W dniu 16 marca 2021 r. o…

Spotkanie z przedstawi…

W dniu 15 marca 2022r. od…

KADRA wnosi o spotkani…

Porozumienie Związków Zaw…

Dodatkowe Wsparcie dla…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Category Archives: Z życia Forum

FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarność” domagają się wzrostu minimalnych wynagrodzeń

W związku z pracami Rady Dialogu Społecznego w Warszawie prezentujemy stanowisko strony pracowników, reprezentowaną przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w sprawie wzrostu w 2023 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stanowisko do…

Read more

Spotykanie dotyczące Funduszu Modernizacyjnego

W dniu 16 marca 2021 r. odbyło się spotkanie dotyczące Funduszu Modernizacyjnego zorganizowane dzięki pomocy Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie w odpowiedzi na inicjatywę Forum Związków Zawodowych (FZZ).  Przedstawiciele organizacji związkowych należących do FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarność” zapoznali się z prezentacją poświęconą Funduszowi Modernizacji w Polsce przygotowaną przez Panią Annę Konieczną z Wydziału…

Read more

Żądamy wycofania zmian jakie wprowadzono do prawa podatkowego ustawą Polski Ład

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” zwróciło się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z pisemnym żądaniem, w którym domagamy się aby rząd RP wyłączył Polski Ład przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązującej kwoty wolnej od podatku dochodowego i podwyższonych progów podatkowych. Wciąż mamy czas aby zrobić krok do tyłu i dopracować rozwiązania podatkowe przy udziale partnerów społecznych.  Pełna treść…

Read more