Posiedzenie Zespołu pr…

Program – Fundusze Europe…

Zespół Regionalny dla …

Bogusław Studencki - Wice…

Terytorialne Plany Spr…

Bogusław Studencki - Wice…

Czy transformacja mias…

Marek Gacka - Wiceprzewod…

Transformacja energety…

Sektor górnictwa to nie t…

Czy transformacja może…

O sprawiedliwej transform…

Europejskie Dni Przemy…

W czasie europejskich Dni…

RDS o uchyleniu przepi…

Dnia 16 lutego br. odbyło…

«
»
Facebook

Tarcza Antykryzysowa – opinia związków zawodowych

Forum Związków Zawodowych oceniło tarczę antykryzysową uznając, że nadrzędnym zadaniem stojącym przed stroną rządowa jest maksymalne zabezpieczenie służb, które stoją na pierwszej linii walki z epidemią COVID – 19. Na dzień dzisiejszy biały personel, policja, straż graniczna nie posiada wystarczającej ilości sprzętu, zabezpieczenia pod kątem infrastruktury i środków finansowych, tak bardzo niezbędnych do zabezpieczenia szpitali i innych obszarów. Sytuacja wymaga aby służby otrzymały wsparcie w wymiarze zmiany otoczenia prawnego, gdyż obecne przepisy generują zbyt dużo obciążeń biurokratycznych spowalniających ich pracę. Z tych powodów związki zawodowe FZZ, w tym Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” wskazały na nasze priorytety:

  • nieograniczone środki na wsparcie dla białego personelu, policji i straży granicznej;
  • zwolnienie z ZUS dla wszystkich przez pół roku;
  • zakaz zwolnień do końca roku 2020;
  • dodatek 3000 złotych dla każdego w kwietniu;
  • 85% pensji wypłacanej przez rząd do momentu ustabilizowania sytuacji;
Za ważne uznajemy pilną kwestię związaną z zabezpieczeniem gospodarki przed nadchodzącym radykalnym spowolnieniem gospodarczym, a proponowane przez rząd rozwiązania uznajemy za niewystarczające.
Związki zawodowe apelują do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o zdecydowane, dynamiczne i efektywne działania!
Tarcza Antykryzysowa w obecnym kształcie, różnicując prawo do wsparcia przez poszczególne podmioty, nakładając kolejne wymogi formalne związane z otrzymaniem koniecznej pomocy jest w naszej ocenie dokumentem wymagającym dużej korekty.
Pełna teść opinii ws. Tarczy Antykryzysowejkliknij aby pobrać.