Stanowisko Prezydium F…

Prezydium Forum Związków …

Praca biura zawieszona…

Do dnia 17 kwietnia 2020 …

Tarcza Antykryzysowa -…

Forum Związków Zawodo…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że został pr…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że została z…

Uwagi do Europejski Zi…

Porozumienie Związków Zaw…

Województwo Śląskie ma…

W konferencji pt. W kieru…

«
»
Facebook

Komisja Młodych

W dniu 25 maja 2018r. w Katowicach odbyło się spotkanie Komisji Młodych Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele PZZ „KADRA” wiceprzewodniczący Marek Gacka – opiekun KM w PZZ KADRA oraz mecenas Bogusław Pirecki.

Celem spotkania było podsumowanie działalności KM w 2017r. oraz omówienie bieżących spraw i przedyskutowania dalszych planów działalności na rok 2018 i następne lata. W trakcie dyskusji podkreślono, aby członkowie  utrzymywali aktywność w działalności związkowej w spotkaniach organizowanych w Polsce jak i w Europie. Korzystając z obecności na spotkaniu zaproszonych gości poruszono dwa istotne tematy: ustawę o ochronie danych osobowych tzw. RODO oraz planowane zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Szczegółowo ten temat omówił mecenas Pirecki. W trakcie dyskusji na temat ustawy o RODO zwrócono uwagę na najważniejsze obszary jakimi związek powinien się zająć, aby bezproblemowo kontynuować działalność związkową w świetle nowych przepisów. Najważniejszą czynnością wśród zmian jest określenie danych jakie będą przetwarzane oraz uzyskanie zgody na ich przetwarzanie od każdego członka związku.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie istotnego tematu jakim są planowane zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Na zakończenie zebrania Przewodniczący KM przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Młodych PZZ „KADRA” za 2017 rok.

Opracował: Marek Ryl