III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

Umowa społeczna - teks…

Umowa społeczna dotycząca…

Związkowe spotkanie ko…

IndustriAll Global wraz z…

«
»
Facebook

Dołącz do KADRY

Przystąp do nas

Jeżeli bliskie są Ci nasze cele i sposoby działania, jeżeli chcesz aby Twój związek zawodowy był reprezentowany przez Forum Związków Zawodowych w Komisji Trójstronnej, przystąp do Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”.
Zgodnie z uchwałą nr 1/2010 Zarządu Głównego organizacja związkowa wnioskująca o przyjęcie do PZZ „KADRA” zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:
1.   Pisemnego wniosku o chęci przystąpienia do Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” skierowanego do Przewodniczącego PZZ „KADRA”,
2.   Uchwały uprawnionego organu statutowego Związku o przystąpieniu do PZZ „KADRA”,
3.   Statutu Związku,

4.   Odpisu KRS,
5.   Kopii decyzji o przyznaniu numeru NIP i REGON,
6. Pisemnego oświadczenia, że dana organizacja nie jest członkiem innej centrali związkowej,

7.   Wypełnionej ankiety o organizacji-link do pobrania ankiety poniżej.
Wniosek rozpatruje Zarząd Główny PZZ „KADRA” na najbliższym posiedzeniu po wpłynięciu wniosku z kompletem dokumentów. O podjętej decyzji PZZ „KADRA” niezwłocznie informuje organizacje związkową.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz pomocy prosimy o kontakt z naszym sekretariatem i biurem prawnym.

PZZ„KADRA”
ul.Obroki 77
40 – 833 Katowice
e-mail kadra@kadra.org.pl
fax 32/250 65 30
Tel. 32 204 65 71 lub 32 254 02 55

Ankieta do wypełnienia dla nowych członków (wersja .doc)