Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Związek

Początki PZZ „KADRA”

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” powstało w 1991. Nasza organizacja kontynuuje działania rozpoczęte w 1989 przez Porozumienie Związków Zawodowych Dozoru Górniczego „KADRA” oraz Związku Zawodowego Dozoru Górniczego „KADRA”. Związki zawodowe „KADRA” powstały w odpowiedzi na pilną potrzebę zabezpieczenia i obrony zarówno socjalnych i indywidualnych interesów pracowników etatu jak i pracowników zarządzających procesami produkcyjnymi. Bardzo ważne było dostarczenie tym pracownikom profesjonalnej opieki (wsparcia) prawnej jak i poza prawnej.

Kogo reprezentujemy?

Nasza organizacja reprezentuje pracowników wielu gałęzi przemysłu:

 • Górnictwo węgla kamiennego
 • Górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego
 • Górnictwo nafty i gazu
 • Górnictwo cynku, ołowiu i soli
 • Hutnictwo
 • Przemysł chemiczny
 • Zaplecze górnicze
 • Zaplecze naukowo-badawcze dla górnictwa
 • Przedsiębiorstwa komunalne i usługi

Siedziba PZZ „KADRA” znajduje się w Katowicach w południowej części Polski – nazywanej Śląsk, która jest najbardziej uprzemysłowionym regionem Polski. Nasza organizacja jest reprezentatywną organizacją związkową (konfederacją na szczeblu krajowym) skupiającą związki zawodowe „KADRA” działające w poszczególnych zakładach. Wszystkie nasze organizacje członkowskie posiadają osobowość prawną potwierdzoną odrębną rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PZZ „KADRA” jest członkiem, ale także założycielem Forum Związków Zawodowych z siedzibą w Bydgoszczy. Wspomniana organizacja jest naszym reprezentantem w dialogu społecznym na szczeblu krajowym. Reprezentanci FZZ biorą udział w:

 • Komisji Trójstronnej
 • Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego
 • Wojewódzkich Radach Zatrudnienia

Ponadto wraz z przystąpieniem Polski do UE FZZ bierze udział w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Socjalnym (EESC).

Współpraca międzynarodowa

Przez lata działalności nasza organizacja rozwinęła także współpracę z organizacjami związkowymi na szczeblu międzynarodowym. PZZ „KADRA” jest członkiem następujących organizacji:

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” w przeszłości było członkiem ICEM – International Federation of Chemical, Energy and General Workers Unions oraz EMCEF – European Mine, Chemical, Energy Workers Federation. W latach 2002-2010 PZZ „KADRA” pozostawała członkiem CEC – CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CADRES, oraz w tym okresie nawiązaliśmy współpracę z FECER (European Federation of Executives in the Sector of Energy and Related Research).