Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Związek

Początki PZZ ?KADRA?

Porozumienie Związków Zawodowych ?KADRA? powstało w 1991. Nasza organizacja kontynuuje działania rozpoczęte w 1989 przez Porozumienie Związków Zawodowych Dozoru Górniczego ?KADRA? oraz Związku Zawodowego Dozoru Górniczego ?KADRA?. Związki zawodowe ?KADRA? powstały w odpowiedzi na pilną potrzebę zabezpieczenia i obrony zarówno socjalnych i indywidualnych interesów pracowników etatu jak i pracowników zarządzających procesami produkcyjnymi. Bardzo ważne było dostarczenie tym pracownikom profesjonalnej opieki (wsparcia) prawnej jak i poza prawnej.

Kogo reprezentujemy?

Nasza organizacja reprezentuje pracowników wielu gałęzi przemysłu:

 • Górnictwo węgla kamiennego
 • Górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego
 • Górnictwo nafty i gazu
 • Górnictwo cynku, ołowiu i soli
 • Hutnictwo
 • Przemysł chemiczny
 • Zaplecze górnicze
 • Zaplecze naukowo-badawcze dla górnictwa
 • Przedsiębiorstwa komunalne i usługi

Siedziba PZZ ?KADRA? znajduje się w Katowicach w południowej części Polski ? nazywanej Śląsk, która jest najbardziej uprzemysłowionym regionem Polski. Nasza organizacja jest reprezentatywną organizacją związkową (konfederacją na szczeblu krajowym) skupiającą związki zawodowe ?KADRA? działające w poszczególnych zakładach. Wszystkie nasze organizacje członkowskie posiadają osobowość prawną potwierdzoną odrębną rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PZZ ?KADRA? jest członkiem, ale także założycielem Forum Związków Zawodowych z siedzibą w Bydgoszczy. Wspomniana organizacja jest naszym reprezentantem w dialogu społecznym na szczeblu krajowym. Reprezentanci FZZ biorą udział w:

 • Komisji Trójstronnej
 • Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego
 • Wojewódzkich Radach Zatrudnienia

Ponadto wraz z przystąpieniem Polski do UE FZZ bierze udział w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Socjalnym (EESC).

Współpraca międzynarodowa

Przez lata działalności nasza organizacja rozwinęła także współpracę z organizacjami związkowymi na szczeblu międzynarodowym. PZZ ?KADRA? jest członkiem następujących organizacji:

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” w przeszłości było członkiem ICEM ? International Federation of Chemical, Energy and General Workers Unions oraz EMCEF ? European Mine, Chemical, Energy Workers Federation. W latach 2002-2010 PZZ „KADRA” pozostawała członkiem CEC – CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CADRES, oraz w tym okresie nawiązaliśmy współpracę z FECER (European Federation of Executives in the Sector of Energy and Related Research).