Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Komisja Młodych

Czym jest KM w PZZ KADRA?

Komisja Młodych PZZ KADRA pełni funkcję opiniodawczo – doradczą dla organów PZZ KADRA, zrzesza członków do 40 roku życia, będących przedstawicielami wyznaczonymi przez związki zawodowe, będące członkami PZZ KADRA.
Komisja Młodych PZZ KADRA to grupa młodych ambitnych ludzi mających chęci do pracy związkowej i zdeterminowanych do działań mających wpływ na zmianę obecnej rzeczywistości.

Czym zajmuje się  Komisji Młodych PZZ KADRA?

 • współpracę z organami statutowymi Porozumienia Związków Zawodowych KADRA.
 • promuje ruch związkowy wśród ludzi młodych,
 • opiniuje politykę społeczną i gospodarczą państwa skierowaną do ludzi młodych,
 • zajmuje się kwestiami dotyczącymi pracowników młodych zarówno na rynku pracy jak i w społeczeństwie,
 • opiniuje akty prawne, projekty ustaw, oraz inne dokumenty w zakresie polityki społeczno – gospodarczej państwa skierowanych do ludzi młodych oraz innych dokumentów przedłożonych Komisji do zaopiniowania przez organy statutowe PZZ KADRA,
 • promuje wśród młodych działaczy związkowych wiedzę z zakresu polityki gospodarczej i społecznej, prawa pracy i prawa związkowego,
 • kształci młodych związkowców na liderów ruchu związkowego,
 • współpracuje na poziomie krajowym i międzynarodowa z organizacjami i instytucjami zrzeszającymi młodych działaczy związkowych.
 • współpracuje z organami władzy państwowej i samorządowej, organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi w sprawach dotyczących problemów ludzi młodych.
Komisja Młodych PZZ KADRA po raz pierwszy spotkała się w dniu 13.03.2013 roku. Przewodniczącym Komisji jest kolega Marek Ryl. Nasze koleżanki i koledzy działają również w Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych, której przewodniczącym jest Rafał Zaremba.

Członkowie Komisji Młodych PZZ ?KADRA” poprzez swoją aktywność i działalność :

 • inicjują i zachęcają do inicjatyw sprzyjających tworzeniu nowych organizacji związkowych KADRA oraz zachęcają do wstępowania do związków zawodowych KADRA,
 • uczestniczą w spotkaniach związkowych, konferencjach, seminariach oraz na innych spotkaniach, na których dyskutuje się i porusza problemy młodych pracowników,
 • współpracują z innymi organizacjami związkowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Jeżeli należysz do związków zawodowych lub zamierzasz do nich przystąpić, jesteś zainteresowany współpracą z PZZ KADRA i jesteś w wieku do 40 lat skontaktuj się z nami:

Przewodniczący Komisji Młodych PZZ ?KADRA”  Marek Ryl
Telefon: +48 693 054 915
e-mail: marek.ryl@gmail.com

lub z naszym biurem:

PZZ „Kadra”
ul. Obroki 77
40 -833 Katowice
Polska
e-mail: kadra@kadra.org.pl
tel. +48 32 204 65 71
fax. +48 032 250 6530