Komisja Młodych

W dniu 25 maja 2018r. w K…

Zarząd Główny

23 maja 2018 r. w Katowic…

Sprawiedliwa transform…

Europejska Konfederacja Z…

V KONGRES FORUM ZWIĄZK…

V Kongres Forum Związków …

Zarząd Główny

Przewodniczący Dariusz Tr…

Zespół problemowy ds. …

W dniu 16 kwietnia 2018r.…

XX Konferencja Problem…

W dniach 12-13 marca 2018…

«
»
Facebook

Branża górnictwa węgla brunatnego przeciwna nieprzemyślanej restrukturyzacji

Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA” uczestniczył w dniu 15 maja 2017 roku w Bełchatowie we wspólnym posiedzeniu przedstawicieli reprezentatywnych central związkowych funkcjonujących w kopalniach węgla brunatnego. W związku z ustaleniami kierownictwa związków zawodowych i przedstawicieli reprezentatywnych Central Związków Zawodowych funkcjonujących w kopalniach węgla brunatnego – przyjęte zostało stanowisko w obronie kopalń węgla brunatnego. Stanowisko przekazane zostało m.in. do: Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Ministrów: Energii i Środowiska.

W stanowisku strony domagają się wznowienia prac Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego w kwestiach związanych z rozwiązywaniem obecnych problemów i dalszego funkcjonowania branży. Strona pracowników domaga się przedstawienia opracowanego programu dla górnictwa węgla brunatnego przy udziale przedstawicieli związków zawodowych, środowiska naukowego i strony pracodawców. Związki zawodowe oczekują jednoznacznego określenia przez stronę rządową kwestii związanych ze złożami perspektywicznymi w okresach krótko i długoterminowych jako wykaz złóż o znaczeniu strategicznym, które będą eksploatowane na podstawie ustaw i rozporządzeń wzorem spec ustaw stosowanych w innych gałęziach przemysłu.

Związki zawodowe krytykują również prowadzony proces tzw. optymalizacji zatrudnienia wskazując na brak zgody na tzw. szaloną i nieprzemyślaną restrukturyzację.

W odpowiedzi na wystąpienie strona społeczna reprezentowana przez kol. Waldemar Lutkowski z Forum Związków Zawodowych otrzymała w dniu 18 maja br. pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem do Ministra Energiido pobrania.

Stanowisko central związków zawodowych – do pobrania.

GT