Spotkanie Komisji Młod…

W dniu 3 kwietnia 2017 ro…

To już VII turniej ten…

Dnia 1 kwietnia 2017r.  j…

Wybory Komisji Młodych…

W dniu 31 marca 2017 roku…

Zarząd Główny Forum Zw…

Forum Związków Zawodowych…

Zarząd Główny PZZ „KAD…

Dariusz Trzcionka – Przew…

Posiedzenie Sekcji bra…

W dniu 16 marca 2017 roku…

KOMISJA MŁODYCH - POSI…

Informujemy, że w dniu 31…

Zarząd MZZ „Kadra” Gór…

W dniu 13 marca w siedzib…

«
»
Facebook

Category Archives: Kraj

Ocena Aktualizacji Krajowego Programu Reform na lata 2017/2018

Paweł Chorąży – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju otworzył spotkanie Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii „Europa 2020” w Warszawie w dniu 7 kwietnia 2017 roku. W czasie tego spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz pozostałych resortów odpowiadali na uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych przez partnerów społeczno-gospodarczych do Krajowego Programu Reform, aktualizacji na lata 2017/2018. W spotkaniu…

Read more

KHW i PGG razem

Przedstawiciele związków zawodowych w dniu 1 marca 2017 roku podpisali porozumienie w sprawie włączenia Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG). Dzisiejsze spotkanie stron zostało poprzedzone nadzwyczajnym posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach w dniu 28 lutego 2017 roku, na którym związki zawodowe i zarządy spółek uzgodniły tekst porozumienia. W posiedzeniu brał…

Read more

Rada Ochrony Pracy o chorobach zawodowych i tych związanych z pracą

W czasie posiedzenia w dniu 7 lutego 2017 roku Rada Ochrony Pracy w siedzibie parlamentu omówiła problem chorób zawodowych i związanych z pracą. Rada pozytywnie oceniła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017. W przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreślono, że priorytety działalności i hierarchia zadań zostały właściwie określone i rzetelnie udokumentowane. W obradach uczestniczył…

Read more