Zespół problemowy ds. …

W dniu 16 kwietnia 2018r.…

XX Konferencja Problem…

W dniach 12-13 marca 2018…

Posiedzenie Zarządu Gł…

Członkowie Zarządu Główne…

Rokowania w Polskiej G…

W związku z rokowaniami s…

Agenda 2030 - związki …

Międzyzwiązkowy Zespół ds…

Zarząd Główny PZZ „KAD…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Stanowisko górniczych …

W odpowiedzi na akcje prz…

«
»
Facebook

Category Archives: Prezydium Zarządu

Zarząd Główny

Przewodniczący Dariusz Trzcinka otworzył posiedzenie Zarządu Głównego PZZ „KADRA” w dniu 18 kwietnia 2018r. w Katowicach. W czasie posiedzenia Zarząd Główny omówił bieżące prace PZZ „KADRA” i Forum Związków Zawodowych oraz zapoznał się z przebiegiem prac poszczególnych Sekcji. Przedstawiono informacje związane ze zbliżającym się V Kongresem Forum Związków Zawodowych oraz podjęto uchwały o rekomendacjach. Zarząd…

Read more

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS

W dniu 16 kwietnia 2018r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego dotyczących polskiej prezydencji w 24 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych. Partnerzy społeczni RDS poświęcili dyskusję w celu wypracowania rekomendacji dla polskiej delegacji na COP24 w Katowicach. Spotkanie poprowadził przewodniczący zespołu, Pan Andrzej Malinowski (Prezydent…

Read more

XX Konferencja Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie

W dniach 12-13 marca 2018r w Szczyrku odbyła się XX Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”.  W czasie konferencji Dariusz Trzcionka, Przewodniczący PZZ „KADRA” został wyróżniony odznaczeniem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – Odznaką Honorową Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie – w uznaniu zasług dla bezpieczeństwa w górnictwie.   Konferencja była kontynuacją cyklicznych,…

Read more