Spotkanie Komisji Młod…

W dniu 3 kwietnia 2017 ro…

To już VII turniej ten…

Dnia 1 kwietnia 2017r.  j…

Wybory Komisji Młodych…

W dniu 31 marca 2017 roku…

Zarząd Główny Forum Zw…

Forum Związków Zawodowych…

Zarząd Główny PZZ „KAD…

Dariusz Trzcionka – Przew…

Posiedzenie Sekcji bra…

W dniu 16 marca 2017 roku…

KOMISJA MŁODYCH - POSI…

Informujemy, że w dniu 31…

Zarząd MZZ „Kadra” Gór…

W dniu 13 marca w siedzib…

«
»
Facebook

KADRA z KHW i PGG o sytuacji w Spółkach

W dniach 10 i 12 stycznia 2017r. odbyły się spotkania przedstawicieli związków zawodowych KADRA z Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) i Polskiej Grupy Górniczej (PGG) dotyczące omówienia bieżącej sytuacji w Spółkach, w tym różnych wariantów planów dotyczących restrukturyzacji i łączenia przedsiębiorstw górniczych. Spotkania odbyły się z udziałem i pod przewodnictwem – Krzysztofa Stefanka (ZZ KADRA KHW SA) i Krzysztofa Stanisławskiego (MZZ KADRA Górnictwo).

Przewodniczący organizacji zakładowych Kadra wyrazili zaniepokojenie obecną sytuacją na kopalniach mogącą skutkować zmniejszeniem się zdolności produkcyjnych.

Zachodzące procesy obniżania kosztów w Spółkach i na zakładach górniczych skutkujące również procesem zwalniania pracowników i ich przenoszeniem na urlopy górnicze, przejścia na emerytury górnicze, braki w polityce zatrudniania oraz degradacja istniejącego środowiska technicznego mogą spowodować spadek wydobycia. Spadek produkcji może nastąpić poniżej wartości zakładanych w planach produkcji na 2017 rok – zauważył Krzysztof Stanisławski – przewodniczący Kadry w PGG Sp. z o.o.

W chwili obecnej związkowcom z Kadry brakuje dokładnych informacji o wynikach Spółek za cały 2016 rok. Biznesplan dla PGG Sp. z o.o. na 2017 rok przewidywał kontynuowanie procesu obniżania kosztów produkcji co grozi zaburzeniem zdolności do kontynuowania wydobycia na oczekiwanym w biznesplanie poziomie.

KADRA z KHW i PGG na zorganizowanych spotkaniach podobnie odnosiły się do jednego z planów mówiącego o ratowaniu Katowickiego Holdingu Węglowego SA. Plan zakłada połączenie z PGG Sp. z o.o. W ocenie naszych kolegów za sprawy kapitałowe odpowiada właściciel i zarząd. Kadra na pewno będzie reagować, tak aby zabezpieczyć bezpośrednio interesy dotyczące pracowników górnictwa i naszych członków. KADRA z KHW i PGG na spotkaniach wyraziły pełną zgodę na podejmowanie wspólnych inicjatyw w obecnej sytuacji w branży.

KADRA uznała również, że obecnie potrzebna jest jedność w działaniach związków zawodowych.