Zarząd Główny

Przewodniczący Dariusz Tr…

Zespół problemowy ds. …

W dniu 16 kwietnia 2018r.…

XX Konferencja Problem…

W dniach 12-13 marca 2018…

Posiedzenie Zarządu Gł…

Członkowie Zarządu Główne…

Rokowania w Polskiej G…

W związku z rokowaniami s…

Agenda 2030 - związki …

Międzyzwiązkowy Zespół ds…

Zarząd Główny PZZ „KAD…

Przewodniczący Dariusz Tr…

«
»
Facebook

Spotkanie Komisji Młodych industriAll Polska

W dniu 3 kwietnia 2017 roku o godzinie 9:00 w Katowicach odbyło się spotkanie członków Komisji Młodych z organizacji zrzeszonych w Radzie Koordynacyjnej IndustrialAll Polska. PZZ „KADRA” reprezentowała Agnieszka Koriakowska, która zgłosiła naszą chęć współpracy i aktywnie udzielała się w spotkaniu. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele komisji młodych z: ZZG w Polsce, SGIE NSZZ Solidarność, SM NSZZ Solidarność, KSPCH NSZZ Solidarność.

Tematyka spotkania była bardzo obszerna z ukierunkowaniem odnośnie zatrudniania młodych osób, niskich płac, migracji, sposobów pozyskiwania nowych członków w organizacjach macierzystych,  poszerzania wiedzy odnośnie kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Spotkanie zakończono konkluzją i stanowiskiem o podtrzymaniu współpracy, a także podjęto decyzję o organizacji kolejnej Rady Krajowej IndustriallAll Polska.

Podjęto również decyzję o organizacji spotkania międzynarodowego obejmującego kraje Regionu Wschodniego IndustriAll Europa – Polska, Węgry, Czechy, Słowacja i Słowenia, na które będą zaproszenie goście reprezentujący interesy młodych w IndustriAll Europa – Alice Nguyen (z industriALL Europe) i Sascha Ernszt (z PRO-GE Austria). W czasie posiedzenia rozważono również uczestnictwo gości z krajów takich jak Rumunia, Bułgaria, Chorwacja czy też Litwa, Łotwa i Estonia. Na miejsce spotkania zaproponowano Gdańsk lub Katowice, termin – wrzesień lub październik 2017, czas trwania – 2 dni, liczba uczestników – maksymalnie 50 osób. Językiem spotkania byłby język angielski oraz język polski.

                Czym jest IndustrialAll?

Jest to organizacja zrzeszająca pracowników i związki zawodowe, współpracująca również w ramach 8 regionów:

 • Region Beneluksu: Belgia, Holandia, Luksemburg.
 • Region Brytyjsko-Irlandzki: Irlandia, Wielka Brytania.
 • Region Centralny: Austria, Niemcy, Szwajcaria.
 • Region Wschodni: Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia, Polska.
 • Kraje Bałtyckie: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja.
 • Region Południowo-Wschodni: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Rumunia, Serbia.
 • Region Południowy: Cypr, Grecja, Włochy, Malta, Turcja.
 • Region Południowo-Zachodni: Francja, Monako, Portugalia, Hiszpania.

Organizacja zrzesza pracowników m.in. z przemysłów:

 • samochodowego;
 • energetycznego;
 • lotniczego;
 • chemicznego;
 • farmaceutycznego;
 • budowy maszyn oraz stoczniowego;
 • obronnego.

Zainteresowanych proszę o kontakt z Komisją Młodych PZZ „KADRA” albo odsyłam do źródła:

https://news.industriall-europe.eu