Spotkanie Komisji Młod…

W dniu 3 kwietnia 2017 ro…

To już VII turniej ten…

Dnia 1 kwietnia 2017r.  j…

Wybory Komisji Młodych…

W dniu 31 marca 2017 roku…

Zarząd Główny Forum Zw…

Forum Związków Zawodowych…

Zarząd Główny PZZ „KAD…

Dariusz Trzcionka – Przew…

Posiedzenie Sekcji bra…

W dniu 16 marca 2017 roku…

KOMISJA MŁODYCH - POSI…

Informujemy, że w dniu 31…

Zarząd MZZ „Kadra” Gór…

W dniu 13 marca w siedzib…

«
»
Facebook

Spotkanie Związków Zawodowych i rządu w Kancelarii Premiera.

W kancelarii premiera odbyło się kolejne – szóste już spotkanie poświęcone założeniom dalszego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu na czele z Premierem Donaldem Tuskiem oraz górniczych związków zawodowych. Z ramienia PZZ „KADRA” w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Dariusz Trzcionka.

Spotkanie otworzył Premier podtrzymując swoje wcześniejsze deklaracje doprowadzenia do naprawy polskiego górnictwa. Następnie wiceminister Jakubowski z Kancelarii Premiera przedstawił tematy które można uznać za zrealizowane:

 1. Kompania Węglowa przez półtora roku nie będzie musiała spłacać zaległych zobowiązań wobec ZUS.
 2. Sfinalizowano sprzedaż kopalni Knurów – Szczygłowice do JSW S.A.
 3. Zostały zrealizowane przedpłaty energetyki za zakontraktowany węgiel.
 4. Podpisano porozumienie w sprawie wydłużenia terminu wykupu obligacji KW przypadające na 30 czerwca 2017 r. i 29 czerwca 2018 r.

Minister Jakubowski przedstawił również tematy będące w trakcie realizacji. Najważniejsze to:

 1. Powołanie do życie spółki handlującej węglem Polskie Składy Węgla.
 2. Przedstawił koncepcję prób zmniejszenia importu węgla z Rosji z możliwością całkowitego zakazu importu nie-sortu.
 3. Trwają prace nad przygotowaniem zasad udzielania koncesji na sprzedaż węgla.
 4. Następnie głos zabrał Mirosław Taras Prezes Kompanii Węglowej. Przedstawił on wstępny program naprawczy KW. W programie tym znalazły się zapisy o ograniczeniu ilości ścian wydobywczych oraz przodków. Program zakładał również sprzedaż Węglokoksowi czterech kopalń KW.

Te elementy są w gestii zarządu Kompanii Węglowej podkreślił prezes Mirosław Taras. Drugim elementem restrukturyzacji przedstawionym przez prezesa jednak wymagające uzgodnienia ze stroną społeczną to:

 1. Całkowite zawieszenie wypłaty „węgla emeryckiego”.
 2. Zmiana systemu wynagradzania w kompanii Węglowej na system rynkowy (wynagrodzenie podzielone na gwarantowane i ruchome w zależności od osiągniętych wyników).
 3. Zawieszenie 14-tej pensji pracownikom Kompanii na okres jednego roku
 4. Likwidacja ZGRI poprzez wchłonięcie pracowników do Kompanii Węglowej.
 5. Łączenie spółek i zakładów zależnych.

Strona społeczna na spotkaniu przedstawiła następujące propozycje:

 1. Przejęcia obciążenia wypłaty „węgla emeryckiego” przez Skarb Państwa.
 2. Opracowanie miksu energetycznego określającego zapotrzebowanie energetyki na węgiel kamienny i węgiel brunatny.
 3. Utworzenie grupy producentów węgla energetycznego na bazie Kompanii Węglowej , Katowickiego Holdingu Węglowego i Węglokoksu.
 4. Określenie cen bazowych węgla dla energetyki.

Powstała grupa robocza w skład której wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców. Pierwsze efekty pracy tego zespołu poznamy pod koniec przyszłego tygodnia, wtedy też zostanie uzgodniony termin kolejnego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem.

Po zakończenie spotkania strony podpisały wspólny komunikat.

foto: PAP/Rafał Guz