Związki zawodowe PSG S…

Działające w Polskiej Spó…

Społeczny PRE_COP24 w …

„Polska droga do czystego…

Dariusz Trzcionka dla …

- Chcemy pokazać, że inna…

Służba wojskowa - okre…

W związku z częstymi zapy…

Bezrobocie młodzieży i…

Bezrobocie młodzieży to j…

Porozumienie paryskie …

NSZZ „Solidarność”, OPZZ …

Trójstronny Zespół ds.…

Krzysztof Stefanek i Bogu…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

Rada Krajowa podsumowała …

«
»
Facebook

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS

W dniu 16 kwietnia 2018r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego dotyczących polskiej prezydencji w 24 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych. Partnerzy społeczni RDS poświęcili dyskusję w celu wypracowania rekomendacji dla polskiej delegacji na COP24 w Katowicach. Spotkanie poprowadził przewodniczący zespołu, Pan Andrzej Malinowski (Prezydent Pracodawców RP), a w spotkaniu uczestniczyli Pan Rafał Bochenek – Pełnomocnik rządu RP ds. Organizacji COP24 i Pan Sławomir Mazurek – wiceminister środowiska. W spotkaniu Forum Związków Zawodowych reprezentował Dariusz Trzcionka, przewodniczący PZZ „KADRA” i ekspert Grzegorz Trefon.

Przedstawiciele Ministerstwa  Środowiska omówili przygotowania organizacyjne i polityczne prace związane z polską prezydencją podczas COP24 w Katowicach.

Spotkanie zostało zwołane na prośbę Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego – Pani Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Środowiska. Pan A. Malinowski – Prezydent Pracodawców RP podkreślił, że wzorem wcześniejszych przygotowań do COP21 w Paryżu pracodawcy chcieliby utrzymać praktykę współpracy ze związkami zawodowymi, i zwrócił się do zebranych partnerów społecznych RDS aby prowadzić wspólną działalność w ramach RDS wobec COP24 w Katowicach. W czasie spotkania Dariusz Trzcionka przedstawił prace FZZ w sprawie stanowiska dotyczącego polityki energetyczno-klimatycznej i oczekiwań politycznych na COP24 w Katowicach, a także zabrał udział w dyskusji dotyczącej wypracowywanego obecnie stanowiska Rady Dialogu Społecznego.

Strony pracowników, pracodawców i przedstawiciele rządu RP potwierdzili wolę dalszej współpracy celem zbliżenia omawianych stanowisk i opinii przed najbliższym plenarnym posiedzeniem Rady Dialogu Społecznego w dniu 25 kwietnia br. Strony ustaliły kontynuowanie technicznych prac i organizację spotkania ekspertów w dniu 20 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwie Środowiska.

Grzegorz Trefon