IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Konferencja klimatyczna COP25 w Madrycie

W dniach od 2 do 13 grudnia 2019r. odbywa się konferencja klimatyczna COP25, w której bierze udział liczna delegacja złożona z przedstawicieli związków zawodowych. W COP25 uczestniczą również polskie związki zawodowe wspierające prace Rady Koordynacyjnej industriAll Polska w Katowicach. Przedstawiciele związków zawodowych z Polski spotkali się w Madrycie z Panem Adamem Guibourge-Czetwertyńskim, Wiceministrem Klimatu. Na spotkaniu z Panem ministrem omówiono toczące się w Hiszpanii negocjacje międzynarodowe, w tym sprawy dotyczące finansowania sprawiedliwej transformacji, kosztów jakie mogą ponieść pracownicy polskich przedsiębiorstw energetycznych i górniczych, problemy polskiego przemysłu, a także potrzeby regionów węglowych w Polsce.

Związki zawodowe w czasie COP25 w Madrycie kontynuują działania zmierzające do zwiększenia wysiłków klimatycznych i ambicji, głównie poprzez adresowanie wymagań zapewnienia pracownikom sprawiedliwej transformacji, akceptowaniu potrzeby działań na rzecz tworzenia miejsc pracy i zapewnienia godnej pracy. Związki zawodowe kierują również wezwania do wypełnienia przez kraje swoich zobowiązań finansowania rozwoju nisko-emisyjnego oraz kierowania wsparcia na rzecz pracowników w zagrożonych zmianami regionach i przedsiębiorstwach.

W celu omówienia strategii związkowcy, w tym przedstawiciel PZZ ?KADRA? (Grzegorz Trefon) spotkali się w dniu 8 grudnia 2019r. w siedzibie hiszpańskiej centrali związkowej – UGT w Madrycie na spotkaniu organizowanym przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC). W czasie niedzielnego spotkania, dyskutowano jak zapewnić skuteczną ochronę pracownikom, jak należy przeprowadzić sprawiedliwą transformację gospodarek, a także jak odpowiedzieć na wyzwania ochrony przed zmianami klimatu.

W dniu 10 grudnia 2019r. odbyło się również wiele spotkań związkowych, w tym m.in. spotkanie koordynacyjne ITUC, następnie spotkanie organizowane przez DGB w Pawilonie Niemiec na temat doświadczeń transformacyjnych w Niemczech i Hiszpanii, z udziałem Wiceministra Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego, Pana Jochen Flasbarth i Pepe Alvarez Suarez ? sekretarza generalnego UGT, a także naszych kolegów z niemieckiej konfederacji związków zawodowych DGB (Frederik Moch i Jan Philipp Paprotny). W czasie spotkania dzielono się dobrymi praktykami w zakresie procesu sprawiedliwej transformacji w Niemczech i Hiszpanii, gdzie kluczową rolę odegrały silne górnicze centrale związków zawodowych i krajowe konfederacje związków zawodowych w tych krajach. W dyskusji zwrócono uwagę, że wiele regionów wciąż potrzebuje nowych miejsc pracy i one muszą zostać utworzone jeszcze przed  zamykaniem kopalń.

W czasie konferencji otwartej podczas COP25 w Madrycie, polscy związkowcy spotkali się również z kolegą Brian Kohler, którego Sharan Burrow, sekretarz generalna ITUC  nazwała ojcem chrzestnym sprawiedliwej transformacji. Brian Kohler w imieniu centrali industriALL Global podkreślił na spotkaniu związkowym znaczenie zagwarantowania sprawiedliwej transformacji dla pracowników i wyjaśnił jaką rolę odgrywa przemysł 4.0. Droga tworzenia sprawiedliwej transformacji powinna opierać się na dialogu społecznym i zaangażowaniu związków zawodowych w procesie zmian. Każda zrównoważona polityka przemysłowa potrzebuje starannie przygotowanego planu rozwoju uwzględniającego i godzącego ze sobą wiele potrzeb rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

Związki zawodowe wspierają realizację tylko takich polityk, które uwzględniają interesy pracownicze i wpierają pracowników w procesie sprawiedliwej transformacji. Niezmiennie bardzo ważne pozostaje tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego w Polsce, zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego. Istotną sprawą jest wzmocnienie wsparcia dla regionów węglowych.

Grzegorz Trefon