Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Krajowe Forum Sprawiedliwej Transformacji w Katowicach

W dniu 14 września w Katowicach odbyło się Krajowe Forum Transformacji Regionów Górniczych, które otworzył Pan Jakub Chełstowski, Marszałek województwa śląskiego. W spotkaniu  zorganizowanym w Muzeum Śląskim uczestniczyli z ramienia PZZ „KADRA”: Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki i Grzegorz Trefon.

W czasie spotkania minister klimatu i środowiska, Pan Michał Kurtyka zauważył m.in. że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest nastawiony zarówno na wspieranie zmian społecznych, jak również na zmianę w energetyce. Minister podkreślił m.in. że w czasie wcześniejszych spotkań organizowanych przez związki zawodowe na Śląsku, zauważył i zrozumiał to jak bardzo trudne dla społeczeństwa były zmiany transformacyjne przeprowadzone tutaj na Śląsku i dlatego tak wiele  musimy dzisiaj uwagi poświęcić procesowi transformacji. 

Spotkanie służyło inicjowaniu rozmów o wyzwaniach i potrzebach 6 regionów górniczych w Polsce. Dyskutowano o tym, jak sprawiedliwa transformacja powinna przebiegać i kto powinien podejmować decyzję, jak powinno wyglądać zarządzanie oraz wyboru projektów, które będą realizowane. Władze województw stoją na stanowisku, że to przede wszystkim regiony wiedzą czego im potrzeba i powinny pełnić większą rolę niż tylko przekazywanie środków do realizacji. Pan minister Waldemar Buda, z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaznaczył w swoim wystąpieniu, że Śląsk będzie liderem transformacji w naszym kraju.

W czasie spotkania przedstawiciele 6 regionów węglowych z województw: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie przedstawiali swoje prace dotyczące przygotowania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji, które odnoszą się m.in. do łagodzenie skutków społecznych zmian, rewitalizacji i przywracania funkcji obszarom poprzemysłowym, a także zwiększeniu skali rozwiązań w zakresie energii odnawialnej.

W części wystąpień w czasie Krajowego Forum Sprawiedliwej Transformacji dr hab. Adam Drobniak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprezentował warunki realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W trakcie swojego wystąpienia określił jak powinno wyglądać zarządzanie wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji m.in. z włączeniem przedstawicieli partnerów społecznych.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji został utworzony decyzją instytucji UE. Celem Funduszu jest finansowanie działań łagodzących społeczne, gospodarcze i środowiskowe skutki transformacji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli KE i polskiego rządu do Polski ma trafić największa pula środków unijnych na realizowanie projektów, natomiast województwo śląskie będzie największym beneficjentem dla tych środków zarówno w Polsce, jak również wśród regionów UE.

Grzegorz Trefon