Koalicja na rzecz spra…

Koalicja europejskich zwi…

Życzenia barbórkowe

Koleżanki i koledzy! Z o…

Zespół regionalny ds. …

Grzegorz Pytel - członek …

Spotkanie z Panią Mini…

Przedstawiciele polskich …

Sprawiedliwa transform…

PZZ "KADRA" uczestniczy w…

KADRA KWB Turów uczest…

Związek Zawodowy "KADRA" …

Pismo do Ministerstwa …

PZZ "KADRA" skierowało pi…

Europejski przemysł wy…

IndustriAll Europe zoorga…

«
»
Facebook

Krajowe Forum Sprawiedliwej Transformacji w Katowicach

W dniu 14 września w Katowicach odbyło się Krajowe Forum Transformacji Regionów Górniczych, które otworzył Pan Jakub Chełstowski, Marszałek województwa śląskiego. W spotkaniu  zorganizowanym w Muzeum Śląskim uczestniczyli z ramienia PZZ „KADRA”: Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki i Grzegorz Trefon.

W czasie spotkania minister klimatu i środowiska, Pan Michał Kurtyka zauważył m.in. że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest nastawiony zarówno na wspieranie zmian społecznych, jak również na zmianę w energetyce. Minister podkreślił m.in. że w czasie wcześniejszych spotkań organizowanych przez związki zawodowe na Śląsku, zauważył i zrozumiał to jak bardzo trudne dla społeczeństwa były zmiany transformacyjne przeprowadzone tutaj na Śląsku i dlatego tak wiele  musimy dzisiaj uwagi poświęcić procesowi transformacji. 

Spotkanie służyło inicjowaniu rozmów o wyzwaniach i potrzebach 6 regionów górniczych w Polsce. Dyskutowano o tym, jak sprawiedliwa transformacja powinna przebiegać i kto powinien podejmować decyzję, jak powinno wyglądać zarządzanie oraz wyboru projektów, które będą realizowane. Władze województw stoją na stanowisku, że to przede wszystkim regiony wiedzą czego im potrzeba i powinny pełnić większą rolę niż tylko przekazywanie środków do realizacji. Pan minister Waldemar Buda, z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaznaczył w swoim wystąpieniu, że Śląsk będzie liderem transformacji w naszym kraju.

W czasie spotkania przedstawiciele 6 regionów węglowych z województw: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie przedstawiali swoje prace dotyczące przygotowania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji, które odnoszą się m.in. do łagodzenie skutków społecznych zmian, rewitalizacji i przywracania funkcji obszarom poprzemysłowym, a także zwiększeniu skali rozwiązań w zakresie energii odnawialnej.

W części wystąpień w czasie Krajowego Forum Sprawiedliwej Transformacji dr hab. Adam Drobniak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprezentował warunki realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W trakcie swojego wystąpienia określił jak powinno wyglądać zarządzanie wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji m.in. z włączeniem przedstawicieli partnerów społecznych.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji został utworzony decyzją instytucji UE. Celem Funduszu jest finansowanie działań łagodzących społeczne, gospodarcze i środowiskowe skutki transformacji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli KE i polskiego rządu do Polski ma trafić największa pula środków unijnych na realizowanie projektów, natomiast województwo śląskie będzie największym beneficjentem dla tych środków zarówno w Polsce, jak również wśród regionów UE.

Grzegorz Trefon