IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z delegacją rządową poświęconego sytuacji w branży. Członkowie delegacji rządu RP nie posiadali jednak pełnomocnictw do zawierania wiążących porozumień w związku z czym rozmowy zostały przerwane – podsumowują Dariusz Trzcionka i Bogusław Studencki, który w imieniu naszej centrali uczestniczyli w spotkaniu.

Uczestniczący w rozmowach Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa oświadczył, że przyjechał na Śląsk w dobrej wierze, rozumie znaczenie krytycznej sytuacji i podkreślił, że nadal rząd chce rozmawiać i on pozostaje w tym celu w Katowicach.

W ocenie Bogusława Studenckiego, Wiceprzewodniczącego PZZ ?KADRA? rozmowy zostały zerwane z winy strony rządowej. Negocjatorzy nie posiadali stosownych pełnomocnictw, nie można było z nimi podjąć stosownego dialogu. Obiecano nam, że poruszane dzisiaj nowe rozwiązania w sprawie KW S.A. zostaną przedstawione na najbliższej Radzie Ministrów. Przedstawiciele PZZ ?KADRA? są gotowi do powrotu do negocjacji z osobami, które będą posiadać stosowne pełnomocnictwa lub bezpośrednio z Panią premier.

sala_suwO kształcie dalszych działań związków zawodowych prowadzone są dzisiaj rozmowy liderów związkowych na trwającym obecnie spotkaniu MKPS.