IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy 2017

W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyła się 16-ta uroczysta Sesja Rady Ochrony Pracy w związku z Międzynarodowym Dniem Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (International Commemoration Day ICD for Dead and Ijnured Workers). Uroczystości w budynku Sejmu RP w Sali Kolumnowej zostały objęte patronatem przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Tematem przewodnim konferencji była identyfikacja rodzajów działalności i grup pracowników o zwiększonym ryzyku wypadku przy pracy na podstawie analiz trendów długoterminowych.

Sesję rozpoczął wystąpieniem przewodniczący ROP, który podkreślił, że jest to spotkanie poświęcone pamięci osób które poniosły śmierć lub uległy wypadkowi. Zaznaczył, że istotnym jest współdziałanie pracowników, pracodawców, związkowców, instytucji (ROP, PIP) oraz strony rządowej w kreowaniu, polepszaniu warunków pracy a zarazem stwarzaniu lepszych warunków pracy. W spotkaniu uczestniczyło ponad 400 zaproszonych osób, a przedstawiciele organizacji związkowych wystąpili z krótką prezentacją, w tym Stanisław Stolorz – Wiceprzewodniczący FZZ. W swoich krótkich prezentacjach zaznaczali, że ważne jest informowanie pracowników o zmianach prawa (broszury, ulotki, publikacje, kampanie zdrowotne) oraz szkolenia dla nich w celu podniesienia wiedzy z zakresu BHP. Prelegenci zaakcentowali potrzebę zmian w prawie pracy w celu polepszenia warunków pracy oraz podkreślili, że istotne jest zgłaszanie wszystkich wypadków do Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczy to w szczególności umów cywilnoprawnych. Przewodniczący ROP w swoim wystąpieniu podkreślił:

 ?(?)Nie można godzić się z sytuacją, gdy niewielka część informacji o tragicznych zdarzeniach, którym ulegają osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, dociera do Państwowej Inspekcji Pracy tylko dzięki Policji, służbom ratowniczym oraz rodzinom poszkodowanych. Szczególnie drastyczne sytuacje dotyczą poszkodowanych, zatrudnionych na umowy o dzieło, którzy nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu. Dlatego uważamy, że obowiązek zgłaszania do inspekcji pracy wypadków, które wywołały wymienione skutki powinien dotyczyć, nie tylko pracodawców, jak to jest obecnie, ale również wszystkich innych podmiotów, na rzecz których świadczona jest praca. (?)?

Treść apelu przewodniczącego ROP – do pobrania

Opracował Dominik Maliński oraz Marek Ryl